Prodaja: Plac u Tološima

Plac 800 ft2

Kontaktirajte nas

Urbanistička parcela površine 800 m2 nalazi se u blizini prve table „Ekoplanta“. Plac se nalazi uz put, i moguće je izgraditi objekat 510 m2 bruto građevinske površine, u osnovi 170 m2, i stukture P+P1+Pk.